• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 676 Протокол 54 от 14.10.2010 г.

5. Предложение за изискване от управителите на общинските предприятия и представителите на общината в търговските дружества с общинско участие подробни отчети за състоянието им и разглеждането им в ОбС.

         Докладва: Красимира Любенова - общински съветник

РЕШЕНИЕ 676: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, общински съвет - Балчик задължава кмета на общината да изиска от управителите на общинските предприятия и представителите на общината в търговските дружества с общинско участие, подробни отчети, за състоянието им към 30.09.2010 г. и да ги внесе в ОбС за разглеждане, в срок до един месец.

Гласували със "За" - 18, "Против" - 0, "Въздържал се" - 1