• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 671 Протокол 53 от 30.09.2010 г.

15. Предложение за промяна на маршрутно разписание.

          Вносител: Ивелин Атанасов - председател на ПКОРСТ

 

РЕШЕНИЕ 671: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2  от ЗМСМА и чл. 8  от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществявaне на обществен превоз на пътници с автобуси и леки автомобили, общински съвет Балчик дава съгласието си да се промени маршрутното разписание Балчик - Тригорци, като 15.00 часа се промени на 16.15 часа. 

Гласували със "За" - 19, "Против" - 0, "Въздържал се" - 0