• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 665 Протокол 53 от 30.09.2010 г.

Вносител: д-р Урал Бекиров - вр.изп.председател на ПКЗСК

РЕШЕНИЕ 665: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет Балчик отпуска еднократна финансова помощ на Даниела Стоянова от гр. Балчик, ж.к. "Балик" бл. 18, в размер на 500.00 лева, за лечение за детото й Стоян Манев.

Гласували поименно със "За" - 18, "Против" - 0, "Въздържал се" - 1