• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 664 Протокол 53 от 30.09.2010 г.

12. Предложение за отпускане на еднократни финансови помощи за лечение.

          Вносител: д-р Урал Бекиров - вр.изп.председател на ПКЗСК

          РЕШЕНИЕ 664: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет Балчик отпуска еднократна финансова помощ на Султанка Генадиева Демирова от гр. Балчик, ул. "П. Р. Славейков" № 23, в размер на 500.00 лева, за операция на детето й Христомира.

Гласували поименно със "За" - 17, "Против" - 0, "Въздържал се" - 2