• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 553 Протокол 46 от 30.04.2010 г.

Т. 5. Предложение за приемане Отчет - анализ за дейността на Районно управление "Пожарна безопасност и спасяване" гр. Балчик и У ПБС Албена и информация за фактическото противопожарно състояние на обектите в община Балчик през 2009 година.

     Вносител: Ивелин Атанасов - общински съветник

РЕШЕНИЕ 553: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 на чл. 21 от ЗМСМА, общински съвет - Балчик приема отчет - анализ за дейността на РУ "Пожарна безопасност и спасяване" Балчик и Албена и информация за фактическото противопожарно състояние на обектите в община Балчик за 2009 година.

Гласували със "За" - 19, "Против" - 0, "Въздържал се" - 0