• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 552 Протокол 46 от 30.04.2010 г.

РЕШЕНИЕ 552: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 на чл. 21 от ЗМСМА, общински съвет - Балчик приема анализ за работата на служителите на Районно управление на МВР Балчик през 2009 година.

Гласували със "За" - 19, "Против" - 0, "Въздържал се" - 0