• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 550 Протокол 46 от 30.04.2010 г.

Т. 3. Предложение за приемане Годишната данъчна декларация, Годишния финансов отчет и отчет за дейността на МБАЛ Балчик ЕООД за 2009 година.

     Вносител: д-р Маргарита Калинова - общински съветник

РЕШЕНИЕ 550: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 на чл. 21 от ЗМСМА, общински съвет - Балчик приема отчет за дейността, годишен финансов отчет, годишна данъчна декларация за 2009 година на МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ БАЛЧИК ЕООД БАЛЧИК

Гласували със "За" - 19, "Против" - 0, "Въздържал се" - 0