• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 509 Протокол 43 от 29.01.2010 г.

Вносител: Стефан Каров - общински съветник

РЕШЕНИЕ 509: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с т. 6 от ЗМСМА, общински съвет - Балчик отпуска еднократна финансова помощ в размер на 1000 (хиляда) лева на семейството на Фикрет Асан Сали от село Сенокос, пострадало при пожар.

Средствата да се получат от Михаил Милчев - кмет на с. Сенокос.

Гласували поименно със "За" - 21, "Против" - 0, "Въздържал се" - 0