• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 508 Протокол 43 от 29.01.2010 г.

     Вносител: Д-р Маргарита Калинова - председател на ПКЗСК

РЕШЕНИЕ 508: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет Балчик отпуска еднократни финансови помощи, както следва:

1.     Данаил Георгиев Тодоров от с. Пряспа, в размер на 200.00 лева, за лечение.

Сумата да се получи от Сергей Георгиев - кмет на с. Пряспа.

2.     Пламен Маринов Пенев от гр. Балчик, ул. "Отец Паисий", в размер на 200.00 лева, за лечение.

Гласували поименно със "За" - 21, "Против" - 0, "Въздържал се" - 0