• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 499 Протокол 43 от 29.01.2010 г.

2. Предложение за приемане на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Балчик.

     Вносител: инж. Веселин Николов - председател на ПКУТСЕ

РЕШЕНИЕ 499: На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА; чл. 40, ал. 1 от Закона за защита на животните, общински съвет - Балчик приема Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Балчик, съгласно Приложение.

Гласували със "За" - 21, "Против" - 0, "Въздържал се" - 0