• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 254 Протокол 27 от 27.02.2009 г.

РЕШЕНИЕ 254: На основание чл. 21, ал. 2 във вр. с чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, общински съвет - Балчик:

1. Одобрява постигнатото споразумение за финансиране на микропроект № 1620 от 19.01.2009 г.

2. Дава съгласие за съфинансиране на проекта от бюджета на Община Балчик, в размер на 79 000 лв.

3. Упълномощава Кмета на Община Балчик, да извърши последващите фактически действия по изпълнение на настоящото решение.