• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 249 Протокол 27 от 27.02.2009 г.

РЕШЕНИЕ 249: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, общински съвет - Балчик дава своето съгласие за отпускане на еднократна финансова помощ на Емел Мустафова Алиева от гр. Балчик, ул. "Ген. Вл. Заимов" № 1, в размер на 1000 лева.