• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 247 Протокол 27 от 27.02.2009 г.

РЕШЕНИЕ 247: Общински съвет - Балчик не дава съгласие за отпускане еднократна финансова помощ на д-р Розалина Бригадирова Попова, за придобиване на специалност "Обща медицина".