• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 246 Протокол 27 от 27.02.2009 г.


РЕШЕНИЕ 246: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, общински съвет - Балчик отпуска еднократна финансова помощ , както следва:

1. Анастасия Тодорова Василева от град Балчик, ул. "Плиска" № 10, в размер на 1000.00 лева;

2. Мария Маринова Илиева от с. Соколово, ул. "Искър" № 3, в размер на 300.00 лева. Средствата да се получат от г-н Минко Попов - кмет на с. Соколово.