• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 236 Протокол 27 от 27.02.2009 г.


РЕШЕНИЕ 236: На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 8 от Закона за общинската собственост, общински съвет - Балчик приема Стратегия за управление на общинската собственост на Община Балчик за периода 2008 - 2011 г., съгласно приложението.