• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 486 Протокол 40 от 16.12.2009 г.

Вносител: д-р Маргарита Калинова - председател на ПКЗСК

РЕШЕНИЕ 486: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет Балчик отпуска еднократни финансови помощи, както следва:

1.     Васвие Али Тахир от с. Соколово, в размер на 300.00 лева, за лечение. Сумата да се получи от кмета на с. Соколово.

2.     Йорданка Панайотова Златанова от с. Гурково, в размер на 300.00 лева, за лечение. Сумата да се получи от кмета на

3.     Анка Йовчева Георгиева от с. Оброчище, в размер на 300.00 лева, за лечение на дъщеря й Камелия Стефанова.

4.     Недялка Янкова Младенова от с. Стражица, в размер на 300.00 лева, за лечение на децата й.

5.     Илина Никодимова Хаджиева от гр. Балчик, ул. "Раковска" № 53, в размер на 300.00 лева, за лечение.

6.     Асен Иванов Асенов от с. Оброчище, в размер на 300.00 лева, за лечение.

Гласували поименно със "За" - 21, "Против" - 0, "Въздържал се" - 0