• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 425 Протокол 38 от 30.10.2009 г.

РЕШЕНИЕ 425: На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА във връзка с чл. 5 от Наредба № 2/08.01.2008 г., чл. 67 от Закона за съдебната власт и писмо вх. № 455 на Районен съд Балчик, общински съвет - Балчик избира седемчленна комисия, в състав:

Председател:     Ивелин Илиев Атанасов

Членове:            Гюрсел Февзиев Хасанов

Иван Петков Иванов

Александър Радев Кирилов

Енчо Диков Йорданов

Йордан Тачев Цветков

Младен Савов Мартинов