• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 114 Протокол 16 от 24.06.2008 г.

РЕШЕНИЕ 114:На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и Национална програма "Оптимизация на училищната мрежа" (приета с РМС № 339/26.05.2008 г.), общински съвет - Балчик приема Програма за оптимизация на мрежата на общинските училища за учебната 2008/2009 година на община Балчик. (Съгласно Приложение)