• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 101 Протокол 15 от 12.06.2008 г.

РЕШЕНИЕ 101: На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, общински съвет - Балчик избира Иван Петков Иванов за член на ПКБФЕЕ и член на ПКУТСЕ.