• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 142 Протокол 11 от 24.05.2024 г.


По пета точка от дневния ред:  Подпомагане на абитуриенти по повод 24 май 2024 година- Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

В залата присъстват 16 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 16; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0,

РЕШЕНИЕ № 142: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка с предложения и списъци от директорите на СУ "Христо Ботев" гр. Балчик и СУ "Христо Смирненски" с. Оброчище, Общински съвет - Балчик:

1.Определя сумата от 1950.00 лева като разход за финансова помощ на абитуриенти от социално - слаби семейства за 2024 година ( 13 души по 150.00 лева на човек ), както следва:                                                           

№        Имена на абитуриента                          Училище                                          Сума/лв.

 

1.  В. И. Вълев                                        СУ "Хр.Ботев"-Балчик                                  150 лв

2.  Е. Е. Риза                                           СУ "Хр.Ботев"-Балчик                                  150 лв

3.  Е. Е. Риза                                           СУ "Хр.Ботев"-Балчик                                 150 лв

4.  М. М. Мехмедова                                СУ "Хр.Ботев"-Балчик                                150 лв

5.  П. Д. Кирилов                                     СУ "Хр.Ботев"-Балчик                                150 лв

6.  Г. Б. Станева                                      СУ „Хр. Смирненски" Оброчище              150 лв

7.  Е. Р. Ангелов                                       СУ „Хр. Смирненски" Оброчище              150 лв

8.  М. Н. Василева                                    СУ „Хр. Смирненски" Оброчище              150 лв

9.  Н. Д. Димитров                                   СУ „Хр. Смирненски" Оброчище              150 лв

10. С.К. Тодоров                                      СУ „Хр. Смирненски" Оброчище              150 лв

11. С. В. Станимирова                            СУ „Хр. Смирненски" Оброчище              150 лв

12. Т. Р. Ангелов                                    СУ „Хр. Смирненски" Оброчище              150 лв

13. П.С.Иванов                                       СУ „Хр. Смирненски" Оброчище              150 лв

 

2.Определя сумата от 670.00 лева като разход за финансова помощ на паралелките, завършващи средно образование през 2024г., както следва:

 

№                    Училище                          Паралелка           Бр.уч.             Лв./парал.

2.1. СУ "Христо Ботев" гр. Балчик -         ХІІ А              13 уч.              130 лева

2.2. СУ "Христо Ботев" гр. Балчик -         ХІІ Б               25 уч.              250 лева

2.3. СУ "Христо Ботев" гр. Балчик -         ХІІ В               15 уч.              150 лева

2.4. СУ "Христо Смирненски"          -        ХІІ                  14 уч.              140 лева

            с. Оброчище

3. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички правни и фактически действия по изпълнение на решението.