• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 99 Протокол 14 от 24.05.2008 г.

РЕШЕНИЕ 99:  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и Докладна записка с вх. № 67-00-44 / 11.04.2008 г. на директора на СОУ "Христо Ботев" Балчик и молба от Йордан Георгиев Николов, с вх. № 94-ЙО-32/09.04.2008 г., Общински съвет - Балчик:


1. Определя сумата 4390.00 лева (по 2.00 лева на ученик) като разход за почерпка на учениците от общината по повод 24-ти май, както следва:

№      Училище                       Бр. ученици                  Сума

1.1. Общински училища                  1875 ученици                3750 лева

1.2. ПГ за КОС                               178 ученици                   356 лева

1.3. Помощно училище с. Кранево   142 ученици                  284 лева

                   Всичко:               2195 ученици                        4390лева  


         2. Определя сумата 1290.00 лева като разход за финансова помощ на училищата на територията на общината, както следва:

№      Училище                             Паралелка     Бр.уч.        Лв./парал.

2.1. СОУ "Христо Ботев" гр. Балчик -    ХІІ А          26 уч.                   260 лева

2.2. СОУ "Христо Ботев" гр. Балчик -    ХІІ  Б          29 уч.                   290 лева

2.3. СОУ "Христо Смирненски"       -     ХІІ А          25 уч.                   250 лева

         с. Оброчище

2.4. ПГ за КОС гр. Балчик                -      ХІІ А          15 уч.                   150 лева

2.5. ПГ за КОС гр. Балчик                -      ХІІ Б           16 уч.                   160 лева

2.6. ПГ за КОС гр. Балчик                -      ХІІ В          18 уч.                  180лева       Всичко:                            6 бр.паралелки       129 учен.       1290 лв.

 

         3. Определя сумата 5250.00 лева като разход за финансова помощ на абитуриенти от социално-слаби семейства, както следва:

№      Имена на абитуриента                  Училище                       Сума/лв.

1. Росен Стоянов Добрев               СОУ "Хр.Ботев"-Балчик       150 лв.

2. Доника Веселинова Станчева     СОУ "Хр.Ботев"-Балчик       150 лв.

3. Ивайло Георгиев Тодоров СОУ "Хр.Ботев"-Балчик                 150 лв.

4. Анелия Илиева Димова               СОУ "Хр.Ботев"-Балчик      150 лв.

5. Мирослава Боянова Димитрова СОУ "Хр.Ботев"-Балчик       150 лв.

6. Димитрина Иванова Николова   СОУ "Хр.Ботев"-Балчик       150 лв.

7. Силвия Димитрова Душкова      СОУ с. Оброчище                 150 лв.

8. Ивелина Димитрова Иванова      СОУ с. Оброчище                150 лв.

9. Мария Атанасова Токанова        СОУ с. Оброчище                 150 лв.

10. Росица Атанасова Токанова     СОУ с. Оброчище                 150 лв.

11. Мира Йорданова Антонова       СОУ с. Оброчище                 150 лв.

12. Ана Неделчева Димитрова        СОУ с. Оброчище                 150 лв.

13. Ангел Василев Ангелов             СОУ с. Оброчище                150 лв.

14. Васил Здравков Георгиев                  СОУ с. Оброчище                 150 лв.

15. Веселин Мирчев Костов           СОУ с. Оброчище                 150 лв.

16. Веселин Димитров Паунов       СОУ с. Оброчище                 150 лв.

17. Мартин Веселинов Николов     ПГ за КОС                             150 лв.

18. Веселин Георгиев Минчев        ПГ за КОС                             150 лв.

19. Йорданка Калчева Йорданова   ПГ за КОС                                      150 лв.

20. Тихомир Георгиев Николов     ПГ за КОС                             150 лв.

21. Георги Стефанов Косулиев      ПГ за КОС                             150 лв.

22. Радостина Иванова Василева    ПГ за КОС                             150 лв.

23. Назик Билгинова Диляверова   ПГ за КОС                             150 лв.

24. Айхан Уфатов Умитов              ПГ за КОС                             150 лв.

25. Пламен Иванов Петров             ПГ за КОС                                      150 лв.

26. Красимир Василев Кръстев      ПГ за КОС                             150 лв.

27. Радомир Детелинов Димитров ПГ за КОС                             150 лв.

28. Тони Йорданов Николов          ПГ за КОС                             150 лв.

29. Мария Василева Драгнева         ПГ за КОС                             150 лв.

30. Илияна георгиева Драгнева      ПГ за КОС                             150 лв.

31. Стелиян Иванов Иванов            ПГ за КОС                             150 лв.

32. Николай Миланов Арсов          ПГ за КОС                             150 лв.

33. Илиан Валентинов Иванов        ПГ по КОС                                      150 лв.

34. Сюрие Адемова Алиибрямова с. Дропла                               150 лв.

35. Светлана Георгиева Костадинова гр. Балчик                          150 лв.

                                     Всичко:                                                   5250 лв.

 

4. Определя сумата 1800.00 лева като разход за награди на абитуриентите - отличници, както следва:

№      Имена на абитуриента                  Училище                       Сума/лв.

1. Галя Галинова Младенова СОУ "Хр.Ботев"-Балчик                100 лв.

2. Марина Миткова Русева    СОУ "Хр.Ботев"-Балчик                100 лв.

3. Илияна Иванова Стоянова СОУ "Хр.Ботев"-Балчик                100 лв.

4. Бистра Левоник СанджакянСОУ "Хр.Ботев"-Балчик              100 лв.

5. Георги Димов Димов                  СОУ "Хр.Ботев"-Балчик                100 лв.

6. Зеррин Енверова Куртева  СОУ "Хр.Ботев"-Балчик                100 лв.

7. Силвия Мирославова Тодорова СОУ "Хр.Ботев"-Балчик       100 лв.

8. Цветелина Антонова Симеонова СОУ "Хр.Ботев"-Балчик       100 лв.

9. Веселина Красимирова Джамбазова    СОУ с. Оброчище        100 лв.

10. Величка Кирякова Йосифова             СОУ с. Оброчище        100 лв.

11. Иванка Димитрова Великова              СОУ с. Оброчище        100 лв.

12. Мая Брилянтинчева Асенова              СОУ с. Оброчище        100 лв.

13. Гергана Тодорова Иванова                ПГ за КОС                    100 лв.

14. Елиз Нюртенова Селимова                 ПГ за КОС                    100 лв.

15. Анелия Илиева Димова                                                            100 лв.

16. Станислав Антонов Петров                                                     100 лв.

17. Силвия Димитрова Душкова                                                   100 лв.

18. Емилия Иванова Иванова                                                         100 лв.

                                     Всичко:                                                    1800 лв.