• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 100 Протокол 14 от 24.05.2008 г.

РЕШЕНИЕ 100:          На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и Докладна записка с вх. № 93-01-269/14.05.2008 година от началника на ОХД, общински съвет - Балчик:

І. Определя сумата от 2100 лева за парични награди, по 100.00 лева на човек, на следните учители:

СОУ "Христо Ботев" град Балчик

1. Дечка Иванова Атанасова           - начален учител

2. Мария Стоянова Пейчева           - учител по математика прогимназиална степен

3. Румяна Николова Костадинова  - учител по география гимназиална степен

         ОУ "Антим І" град Балчик

1. Ивелина Тодорова Ангелова                - начален учител

2. Марина Василева Тодорова        учител по биология

ОУ "Св.св.Кирил и Методий" град Балчик

1. Мария Йорданова Георгиева               - начален учител

2. Величка Андреева Минкова                 - учител по български език и литература, посмъртно

СОУ "Хр. Смирненски" с. Оброчище

1. Гълъбина Стоянова Добрева               - учител по музика, начална степен

2. Галина Михайлова Дойчева                 - учител по руски език, прогимназиална степен

3. Ирена Димитрова Николова                 - учител по математика гимназиална степен

ПГ за КОЗ "Алеко Константинов" град Балчик

1. Таня Митева Павлова                 

2. Марияна Радева Георгиева                  

Общински детски комплекс Балчик

1. Елка Крумова Василева              - ръководител на клубове "Журналист" и "Театрално студио"

Целодневни детски градини

1. Стоянка Карова Господинова    - ЦДГ № 3 "Чайка" Балчик

2. Дияна Георгиева Ангелова                   - ОДЗ № 2 "Знаме на мира" Балчик

3. Бонка Желязкова Лазарова                  - ЦДГ "Първи юни" с. Оброчище

4. Керанка Георгиева Пейчева        - ЦДГ "Мир" с. Сенокос

5. Татяна Димитрова Енчева          - ЦДГ № 1 "Здравец" Балчик

За пенсионирани учители и дейци на културата

1.     Петя Тодорова Петкова

2.     Цветанка Димитрова

3.     Иванка Канаврова