• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 76 Протокол 13 от 12.05.2008 г.

РЕШЕНИЕ 76: На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ и чл. 15, ал. 3 от Закона за общинския дълг, общински съвет - Балчик приема Наредба за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти, финансирани чрез дългосрочен или краткосрочен дълг в община Балчик.