• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 75 Протокол 12 от 16.04.2008 г.

РЕШЕНИЕ 75: На основание чл. 21, ал. 1, т. 3 и чл. 24, ал. 1 от ЗМСМА, общински съвет Балчик избира МЛАДЕН САВОВ МАРТИНОВ за председател на общински съвет.