• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 74 Протокол 12 от 16.04.2008 г.

РЕШЕНИЕ 74: На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, общински съвет - Балчик избира комисия за провеждане на избор на председател на общински съвет в състав:

         Председател:     Атанас Жечев Георгиев

         Членове:            Стефан Каров Стефанов

                                      Красимир Ангелов Михайлов

                                      Урал Джевджетов Бекиров

                                      Маргарита Калинова Вичева