• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 72 Протокол 11 от 16.04.2008 г.

РЕШЕНИЕ 72: На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, общински съвет - Балчик избира комисия за провеждане на избор за предсрочно прекратяване на правомощията на Иван Петков Иванов като председател на Общинския съвет и избор на нов председател в състав:

         Председател:     Атанас Жечев Георгиев

         Членове:            Стефан Каров Стефанов

                                      Красимир Ангелов Михайлов

                                      Урал Джевджетов Бекиров

                                      Маргарита Калинова Вичева