• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 69 Протокол 10 от 28.03.2008 г.

РЕШЕНИЕ 69: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с постъпила молба вх. № 226 от 14.03.2008 година от Директора на Окръжна следствена служба град Добрич, ТО Балчик, общински съвет - Балчик предоставя 200 литра бензин А 95 на Окръжна следствена служба Добрич, ТО Балчик във връзка с настъпващия туристически сезон.