• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 67 Протокол 10 от 28.03.2008 г.

РЕШЕНИЕ 67: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, общински съвет - Балчик приема Годишния финансов отчет на "Медицински център -1-Балчик" ЕООД град Балчик за 2007 година.