• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 63 Протокол 10 от 28.03.2008 г.


РЕШЕНИЕ 63: На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 10, ал. 5 от Закона за народната просвета и чл. 12, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета, общински съвет - Балчик дава съгласие да бъдат закрити, считано от 01.09.2008 година, следните училища: НУ "Кирил и Методий" с. Гурково; ОУ "Йордан Йовков" с. Дропла; ОУ "Стефан Караджа" с. Стражица.

           Възлага на кмета на общината да извърши последващите, съгласно закона, действия.