• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 62 Протокол 10 от 28.03.2008 г.

РЕШЕНИЕ 62: основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, общински съвет - Балчик не приема Наредба за условията и реда за отпускане на еднократни финансови средства на лица и семейства, живущи на територията на община Балчик.