• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 61 Протокол 10 от 28.03.2008 г.

РЕШЕНИЕ 61: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, общински съвет - Балчик дава съгласието си Художествен паметник от местно значение парк "Текето" с. Оброчище да бъде предоставен за стопанисване и управление на Исторически музей - Балчик