• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение Протокол 13 от 30.09.2020 г.


По трета точка от дневния ред Доклад за финансовото състояние на търговските дружества през 2019г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

В залата присъстват 18 общински съветници

НЕ СЕ ГЛАСУВА,  само за информация: