• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 72 Протокол 8 от 23.04.2020 г.


По шеста точка от дневния ред: Освобождаване от наем на търговски обекти общинска собственост и ползвателите на общински пазари на територията на община Балчик, чиято дейност се преустановява, поради въведените рестриктивни мерки.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

В залата присъстват 21 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 21; ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0

РЕШЕНИЕ № 72: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА; чл. 8, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост; Решение за обявяване на извънредно положение, прието от 44-то Народно събрание на 13 март 2020 г. , ( ДВ бр. 22) и Заповед № РД 01-123/13.03.2020 на Министъра на здравеопазването г-н Кирил Ананиев, Решение за удължаване на срока на обявеното извънредно положение на Народното събрание по предложение на Министерския съвет и на основание чл. 84, т. 12 от Конституцията на Република България и във връзка с разрастващата се пандемия от COVID-19.

Общински съвет БАЛЧИК РЕШИ:

1. Дава съгласието си за освобождаване от наем контрагентите на търговски обекти общинска собственост и ползватели на общински пазари на територията на Община Балчик, чиято дейност се преустановява, поради въведените рестриктивни мерки, за периода - месеците април, май и юни 2020 г., съгласно  Приложение  №1/Списък на контрагентите освободени от наем на търговски обекти общинска собственост на територията на Община Балчик, чиято дейност се преустановява, поради въведените рестриктивни мерки/

2. Дава съгласието си  наемателите предплатили за горепосочения период сумата да бъде приспадната от следващото им плащане.

3. Наемателите с изтичащи договори в периода месец април, май, юни 2020 г. сумите да бъдат възстановени.

4. Задължава кмета на общината да предприеме последващи мерки и действия за изпълнение на решението.

Приложение № 1
Списък на контрагентите, освободени от наем на търговски и преместваеми обекти общинска собственост на територията на Община Балчик, чиято дейност се преустановява, поради въведените рестриктивни мерки ( Двореца Павилиони)

 № по ред

Контрагент

ВИД НА ОБЕКТА

Дог. №

Влиза в сила от

В сила до

Сума за приспадане


1

ЕТ ИДЕЯ АРТ-НЕДКА АНГЕЛОВА-ЦВЕТЕЛИНА АНГЕЛОВА

Двореца Павилион

252

16.05.2017

16.05.2020

231.85


2

ООД МЕЙН СТРИЙТ

Двореца Павилион

253

16.05.2017

16.05.2020

218.38


3

Косжек-Костадин Костадинов Ет

Двореца Павилион

254

16.05.2017

16.05.2020

323.97


4

ЕТ МИРА-МАРА НАЦЕВА

Двореца Павилион

256

16.05.2017

16.05.2020

322.21


5

ЕТ КРАСКО 72-КРАСИМИР КИРЯКОВ

Двореца Павилион

258

16.05.2017

16.05.2020

382.60


6

Ар Би Пропъртис ЕООД

Двореца Павилион

259

16.05.2017

16.05.2020

382.60


7

ЕТ БАРБОВИ-МИХАИЛ БАРБОВ

Двореца Павилион

260

16.05.2017

16.05.2020

263.22


8

ЕТ КАТЕРИНА-КАТЯ РАДУШЕВА

Двореца Павилион

261

16.05.2017

16.05.2020

222.82


9

ЕТ КАПКА-2002-ЛИЛЯНА КОЛЕВА

Двореца Павилион

262

16.05.2017

16.05.2020

186.70


10

ЕТ ДАРИ-КА-КОМЕРС-ДАРИНА АНДОНОВА

Двореца Павилион

263

16.05.2017

16.05.2020

246.54


11

ЕТ СЕВА -СЕВИНЧ ВЕЛИ

Двореца Павилион

264

16.05.2017

16.05.2020

214.25


12

ЕТ СЪНИ-ДИ-75-ДИАНА ВЪЛЕВА

Двореца Павилион

266

16.05.2017

16.05.2020

191.29


13

ЕТ ИВЕРА -ИВАНА ИВАНОВА

Двореца Павилион

267

16.05.2017

16.05.2020

309.06


14

СД ЗДРАВЕЦ-5052-ПЕТРОВИ

Двореца Павилион

268

16.05.2017

16.05.2020

175.99


15

ЕТ ДЕНИЦА-КРАСИМИР КОЛЕВ

Двореца Павилион

269

16.05.2017

16.05.2020

331.17


16

ООД ДАНА НОВА

Двореца Павилион

270

16.05.2017

16.05.2020

351.98


17

ЕТ ДАНА 76-ЙОРДАНКА ЖЕКОВА

Двореца Павилион

275

18.05.2017

18.05.2020

221.56


18

Здравец-2000 ЕООД

Двореца Павилион

276

18.05.2017

18.05.2020

232.90


19

ЕООД ПАРКИНГИ И ГАРАЖИ

Двореца Павилион

290

29.05.2017

29.05.2020

185.15


20

Венцислав Димитров-Мелис Ет

Двореца Павилион

299

30.05.2017

30.05.2020

206.12


21

ЕТ БАЕВ-ВЛАДИМИР БАЕВ

Двореца Павилион

356

23.06.2017

30.05.2020

280.00


22

Заратустра 23 - Славяна Василева Ет

Двореца Павилион

359

23.06.2017

30.05.2020

200.72


23

ИСИЕ -РАДКА ДИМИТРОВА ЕООД

Двореца Павилион

257

13.05.2019

13.05.2020

223.59


24

Балтро-97 -Даринка Савова Ет

Двореца Павилион

258

13.05.2019

13.05.2020

186.20


25

ЕТ БАЕВ-ВЛАДИМИР БАЕВ

Двореца Павилион

259

13.05.2019

13.05.2020

242.62


26

НИКОЛА АРКАЛИЕВ ЕООД

Двореца Павилион

260

13.05.2019

13.05.2020

174.29


27

Сузана -Султан Яшарова ЕТ

Двореца Павилион

257

16.05.2017

16.05.2020

218.11
6722.89


Списък на контрагентите, освободени от наем на търговски и преместваеми обекти общинска собственост на територията на Община Балчик, чиято дейност се преустановява, поради въведените рестриктивни мерки.
Приложение 1


 
№ по ред

Контрагент

ВИД НА ОБЕКТА

Дог. №

Влиза в сила от

В сила до

Сума за приспадане


1

СТЕФАН П. ДИКОВ ЕООД

Синия лъв

322

01.06.2018

31.05.2021

763.72


2

Маринов ООД

Тераса Каваци

253

19.04.2018

19.04.2023

670.54


3

Маринов ООД

Тераса Каваци

254

19.04.2018

19.04.2023

2247.57


4

БЛУ ДРИЙМ ИНК ЕООД

Тераса Лотос

264

25.04.2018

25.04.2023

907.44


5

ДЕНИМАР ГРУП ЕООД

Тераса Панорама

266

26.04.2018

20.04.2023

2005.91


6

ЕЛЕНА РАДЕВА - ТЕЯ  ЕТ

Търговия на дребно

123

07.02.2018

07.02.2023

55.72


7

Хелиос Бг ООД

Тераса Селена

349

20.06.2018

20.06.2023

1400.968

Редианс ООД

Тераса Микадо

352

27.06.2018

27.06.2023

1400.96


9

Редианс ООД

Тераса Антик

353

27.06.2018

27.06.2023

971.12


10

ЕТ Пепино - Маргарита Енева

Търговия на дребно

447

28.08.2017

28.08.2022

54.77


11

ЕТ "ДОРИ-ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ"

Обущарски услуги

525

24.10.2017

24.10.2022

54.76


12

ЕТ Оги-Димитър Огнянов

Търговия на дребно

646

09.11.2017

09.11.2022

95.53


13

ЕТ Руска Томова 49

Търговия на дребно

647

10.11.2017

10.11.2022

31.84


14

ЕООД ПАРКИНГИ И ГАРАЖИ

Двореца р-т

682

31.10.2016

31.10.2021

1051.03


15

ЕООД Каров 55

Двореца р-т

695

07.11.2016

07.11.2021

1400.96


16

ЕТ Ана Иванова-13

Търговия на дребно

821

12.09.2015

12.09.2020

127.36


17

СРЕБРИСТ БРЯГ  ЕООД

Морско око

731

06.07.2015

06.07.2020

647.94


18

"Алдекс- 1 " ЕООД

Търговия на дребно

560

02.08.2016

02.08.2021

98.71


19

ЕООД Роси 2015

Търговия на дребно

823

14.09.2015

14.09.2020

191.74


20

ЕТ СИАНА - ИВАНКА АТАНАСОВА

Търговия на дребно

441

31.08.2018

30.08.2023

52.04


21

Редианс ООД

Тераса Микадо

569

12.08.2016

12.08.2021

2021.58


22

ЕТ Еделвайс - Иван Иванов

Двореца р-т

683

31.10.2016

31.10.2021

1295.08


23

ПАМ-МИРА ЕООД

Търговия на дребно

123

07.02.2019

07.02.2024

77.73


24

ЕТ Крис - Никола Драганов

Търговия на дребно

200

08.04.2019

08.04.2024

195.01


25

БОДИ ДИЗАЙН  ЕООД

Тераса Акроза

405

14.08.2019

14.08.2022

91.51


26

АНИ-Р ЕООД

Търговия на дребно

403

14.08.2019

14.08.2022

70.24


27

ТОП МАРКЕТ ООД

Търговия на дребно

408

14.08.2019

14.08.2022

64.74


28

КЕТ БАЛУ 33 ЕООД

Търговия на дребно

409

14.08.2019

14.08.2022

282.55


29

МАЛИНА - ТОДОРКА НИКОЛОВА ЕТ

Търговия на дребно

461

16.09.2019

16.09.2024

316.51


30

ЕТ Галина Атанасова 74

Търговия на дребно

567

23.10.2019

23.10.2022

91.62


31

"РОСТИСЛАВ" ЕООД

Търговия на дребно

103

27.02.2020

27.02.2025

280.10


32

ЗЛАТАНОВ ПРОПЪРТИС ЕООД

Тераса Старата лодка

158

02.04.2020

02.04.2023

1504.08


33

Венцислав Димитров-Мелис Ет

Търговия на дребно

238

04.05.2017

04.05.2022

103.21


34

ЕТ " ЛИБАБИЕ ГЕРДЖИКОВА-АЛБА"

Търговия на дребно

361

23.06.2017

23.06.2022

156.39


35

ДИФИ ЕООД

Търговия на дребно

537

12.11.2017

12.11..2023

157.93
20938.85