• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 57 Протокол 9 от 11.03.2008 г.

РЕШЕНИЕ 57: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и молби - предложения с вх. № 66-11-20 и 66-12-2 от 13.02.2008 година на Началниците на РПУ - Балчик и РПУ - Албена, вх. № 63-01-13 от 26.02.2008 година на Началника на РС "ПБЗН" град Балчик и вх. № 66-00-9 от 27.02.2008 година на Началника на ГПУ град Балчик, общински съвет - Балчик:

1.     Предоставя гориво за 2008 година, както следва:

- на РПУ Балчик                      - бензин А95Н     - 1800 л.

- на РПУ Албена                      - бензин А95Н     - 1200 л.

- на РС "ПБЗН" Балчик           - бензин А95Н     -    700 л.

- на ГПУ Балчик                      - газ пропан-бутан-   500 л.

            2. От определените за РПУ Балчик и РПУ Албена лимити 30% да се използват за обхождане на селските райони.

            3. Упълномощава кмета на общината да извърши последващите действия за разпределение на лимитите по периоди и автомобили, контрола и отчитането на изразходваните количества по установените правила.