• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение Протокол от 13.06.2019 г.

По двадесет и втора точка от дневния ред: Доклад за финансовото състояние на Търговските дружества за 2018 г., съгласно чл. 137, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за публичните финанси.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

За информация