• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 37 Протокол 8 от 29.02.2008 г.

РЕШЕНИЕ 37: На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, общински съвет Балчик избира Асен Димитров Вълков за член на Постоянната комисия по здравеопазване и спорт.