• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 572 Протокол 40 от 24.05.2019 г.

По първа точка от дневния ред: Награждаване на учители по повод 24 май 2019 г. - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 572: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка с решения на педагогическите съвети на образователните институции и докладни записки и предложения от СУ „Христо Ботев"; ОУ "Антим Г"; ОУ „Св. Св. Кирил и Методий"; ОУ Г.С. Раковски" с. Сенокос; ОУ „В- Левски" с. Соколово; СУ „Хр. Смирненски" с. Оброчище; ЦПЛР-ОДК Балчик; ДГ № 1 „Здравец"; ДГ № 2 "Знаме на мира"; ДГ № 3 „Чайка"; ДГ „Първи юни" Оброчище и Клуб на учителите - пенсионери, Общински съвет - Балчик

реши:

1. По повод 24 май - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост, награждава със званието "Учител на 2019 година в Община Балчик" и парична награда от по 200.00 лева на човек следните учители:

СУ "Христо Ботев" Балчик

1.       Златка Колева Колева - старши учител по математика и информационни технологии, прогимназиален етап

2.       Марияна Янкова Михайлова - старши учител по физическо възпитание и спорт в начален, прогимназиален и гимназиален етап

3.       Таня Митева Павлова - старши учител професионално обучение в гимназиален етап

ОУ "Антим I" Балчик

1.     Дарина Николова Симеонова - старши учител I - IV клас

2.      Марияна Атанасова Стоянова - старши учител по математика, прогимназиален етап

ОУ "Св.св. Кирил и Методий"

1.     Ива Светлозарова Митова - старши учител по английски език, прогимназиален етап

2.      Петя Костадинова Тодорова - учител, начален етап

ОУ „Г. С. Раковски" с. Сенокос

1.     Кармен Николова Йорданова - старши учител, начален етап

2.      Катя Стоянова Иванова - старши учител по математика, прогимназиален етап

ОУ „Васил Левски " с. Соколово

1.     Васил Атанасов Василев - старши учител ГЦЦО, начален етап

2.      Катя Калчева Куртева - старши учител, прогимназиален етап

СУ "Христо Смирненски" с. Оброчище

1.     Ана Георгиева Колева - начален учител

2.      Велина Стефанова Петрова - зам. директор

3.     Мария Димитрова Йовева - зам. директор

Център за подкрепа за личностно развитие - Общински детски комплекс Балчик 1. Цветелина Антонова Илиева - учител танцово изкуство, ръководител на Фолклорен клуб в ЦПЛР-ОДК Балчик

Център за специална образователна подкрепа „Академик Тодор Самодумов" с. Кранево

1. Желязко Желязков Атанасов

Детски градини

1.     Живка Иванова Анещева - главен учител ДГ № 3 "Чайка" Балчик

2.      Радослава Христова Адамска - старши учител ДГ № 1 „Здравец"

3.      Янка Йорданова Димитрова - учител ДГ № 2 "Знаме на мира" Балчик

4.      Росица Тошкова Великова - учител ДГ № 2 "Знаме на мира" Балчик

5.     Диана Пламенова Николова - старши учител в ДГ "Първи юни" с. Оброчище

Клуб на учителите - пенсионери

1.     Ганка Андреева - начална учителка, 89 години

2.      Мария Бонева - учител по биология

3.      Веска Иванова Пенева - детска учителка

4.     Иванка Николова Атанасова - начален учител

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват - 18 общински съветници

Гласували със „За" - 18; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0