• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение Протокол от 29.03.2019 г.


По първа точка от дневния ред: Отчет за дейността на общински съвет - Балчик за периода от месец септември 2018 година до февруари 2019 година

Вносител: Илиян Станоев - председател на ОбС Балчик

ЗА ИНФОРМАЦИЯ