• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 35 Протокол 7 от 31.01.2008 г.

РЕШЕНИЕ 35: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, общински съвет - Балчик отпуска еднократни финансови помощи за лечение и закупуване на лекарства, както следва:

1. Станко Савов Иванов от кметски наместник на с. Храброво., за погребението на Анка Георгиева Петкова, в размер на 200.00 лева. 

2. Вичка Канева Василева от с. Царичино, за погребението на съпруга й Минчо Михайлов Василев, в размер на 200.00 лева.

3 Себат Кемал Ариф от гр. Балчик, ул. "Дунав" № 14 Г,  за лечение и закупуване на лекарства, в размер на 100.00 лева.

4. Севлихан Себайдин Дервиш от с. Дъбрава, община Балчик, за закупуване на карта за пътуване от с. Дъбрава до град Балчик и обратно, считано от 01.01.2008 година до края на учебната година.

5. Михаил Димитров Георгиев от гр. Балчик, ул. "Ст. планина" № 35, за закупуване на лекарства, в размер на 100.00 лева.

6. Антон Емилов Маринов от гр. Балчик, ул. "Самара" № 2, за операция, в размер на 150.00 лева.

7. Ергюн Фердунов Джаналиев от гр. Балчик, ул. "Г. С. Раковски" № 43 А, за оперативно лечение, в размер на 100.00 лева.

8. Цонка Колева Йовева от с. Дропла, за подпомагане на семейството, в размер на 150.00 лева.

9. Стефанка Мисакова Стоянова от гр. Балчик, ул. "Дионисополис" № 29, за лечение и закупуване на лекарства, в размер на 100.00 лева.

10. Красимир Борисов Славчев от гр. Балчик, ул. "Калиакра" № 53, за закупуване на лекарства, в размер на 150.00 лева.

11. Мария Кръстева Георгиева от гр. Балчик, ж.к. "Балик" бл. 24, вх. Б, ет. 1, ап. 2, за закупуване на лекарства, в размер на 150.00 лева.

12. Жюлиде Мюсюретова Мевлюдова от гр. Балчик, ул. "Гривица" № 4, за закупуване на лекарства и санитарни медикаменти, в размер на 150.00 лева.

13. Иван Русев Симеонов от с. Тригорци, за оперативна интервенция, в размер на 150.00 лева. Средствата да се получат от Елица Карлукова - кмет на с. Тригорци.

14. Павел Илиев Даскалов от с. Църква, за закупуване на лекарства, в размер на 200.00 лева.