• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 29 Протокол 7 от 31.01.2008 г.

РЕШЕНИЕ 29: На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 1, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси, общински съвет - Балчик приема Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Балчик, съгласно Приложение.