• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 27 Протокол 7 от 31.01.2008 г.

РЕШЕНИЕ 27: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА, общински съвет - Балчик отменя Решение № 33 по Протокол № 5 от редовно заседание на общински съвет - Балчик, проведено на 27.02.2004 година.