• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 24 Протокол 7 от 31.01.2008 г.

РЕШЕНИЕ 24: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, общински съвет - Балчик:

1.           Дава своето съгласие за съфинансиране в размер на 50% от стойността на строително-монтажните работи на обекти, както следва:

-                     ремонт сквер ул. "Емона" и ул. "Черно море" град Балчик - 100 000 лева;

-                     ремонт сквер ул. "Яворов" и ул. "Приморска" град Балчик - 90 000 лева.