• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 23 Протокол 7 от 31.01.2008 г.

РЕШЕНИЕ 23: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с честването на 130 години от освобождението на Балчик от Османско иго, общински съвет - Балчик отпуска 2350.00 лева (47 души по 50 лева) на ветераните от войната от община Балчик. (Съгласно приложен Списък)