• Размер на текста:
 • Намали размера на текста
 • Увеличи размера на текста

Решение 361 Протокол 24 от 24.05.2018 г.

По първа точка от дневния ред: Награждаване на учители по повод 24 май 2018 г. - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 361:  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка с решения на педагогическите съвети на образователните институции и докладни записки и предложения от СУ „Христо Ботев", ОУ "Антим І",ОУ „Св. Св. Кирил и Методий", ОУ Г.С. Раковски" с. Сенокос, ОУ „В. Левски" с. Соколово, ЦСОП „Акад. Т. Самодумов", ЦПЛР-ОДК Балчик, ДГ № 1 „Здравец", ДГ № 2 "Знаме на мира", ДГ № 3 „Чайка", ДГ „Първи юни" Оброчище и Клуб на учителите - пенсионери, Общински съвет - Балчик

реши :

1. По повод 24 май - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост, награждава със званието "Учител на 2018 година в Община Балчик" и  парична награда от по 200.00 лева на човек следните учители:

 

СУ "Христо Ботев" Балчик

 1. Иванка Пейчева Нейчева -старши учител по български език и литература, прогимназиален етап
 2. Малинка Желязкова - старши учител по математика, гимназиален етап
 3. Ивелина Стефанова - старши учител в начален етап

ОУ "Антим І" Балчик

 1. Сежда Закир Мехмедова - старши учител I - I клас
 2. Татяна Славчева Колева - старши учител по английски език начален етап

ОУ "Св.св. Кирил и Методий"

 1. Илияна Димитрова Петрова - учител по математика, заместник-директор
 2. Маруся Тодорова Енева  - старши учител, начален етап

ОУ „Г. С. Раковски" с. Сенокос

 1. Светла Ангелова Георгиева  - старши учител, начален етап
 2. Илия Тодоров Димитров - старши учител, прогимназиален етап

ОУ „Васил Левски" с. Соколово

 1. Марияна Йорданова Трендафилова - старши учител, начален етап
 2. Антон Иванов Симеонов - старши учител, прогимназиален етап

Център за специална образователна подкрепа "Акад. Тодор Самодумов" с. Кранево

1. Галин Ангелов Грудев - старши учител

Център за подкрепа за личностно развитие - Общински детски комплекс Балчик

1.      Елка Крумова Василева - Старши учител, ръководител на клубовете „Приказен свят", „Театрално студио" и „Журналист"

Детски градини

 1. Галина Иванова Миткова - старши учител ДГ № 1 „Здравец"
 2. Маргарита Марчева Митева -  учител ДГ № 2 "Знаме на мира" Балчик
 3. Милена Георгиева Николова - учител ДГ № 2 "Знаме на мира" Балчик
 4. Теодора Недева Атанасова - старши учител ДГ № 3 "Чайка" Балчик
 5. Милена Георгиева Иванова - старши учител в ДГ "Първи юни" с. Оброчище

Клуб на учителите - пенсионери

 1. Иванка Канаврова - начална учителка, навършва 90 години
 2. Анастасия Иванова - учител по физкултура
 3. Милка Асенова Цветкова - детска учителка

ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъствали - 19 общински съветници

 „ЗА" - 19; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0