• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение Протокол от 20.09.2017 г.

По първа точка от дневния ред: Връчване на удостоверение от ОИК Балчик и полагане на клетва от КИРИЛ ЙОРДАНОВ КИРЕВ.