• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение Протокол 11 от 01.06.2017 г.

По девета точка от дневния ред: Доклад за финансовото състояние на Търговските дружества за първото тримесечие на 2017 година, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 2 и 3 от Закона за публичните финанси.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

ЗА ИНФОРМАЦИЯ