• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 127 Протокол 17 от 30.06.2008 г.

РЕШЕНИЕ 127: На основание чл. 21, ал.1, т. 8 и т. 12 от ЗМСМА, Общински съвет Балчик:

1. Дава принципно съгласие и подкрепя проект за реконструкция на улиците: "Черно море", "Дунав" и "Приморска" в с. Кранево, Община Балчик. Общинската администрация да cc ангажира със съдействие за ускоряване на процедурите при издаване на строителни книжа и съгласувателни писма от съответните инстанции.

2. Възлага на кмета на община Балчик да предприеме последващи действия съгласно решението на Общински съвет.