• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 125 Протокол 17 от 30.06.2008 г.

РЕШЕНИЕ 125: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, общински съвет - Балчик отпуска еднократна финансова помощ в размер на 3000 (три хиляди) лева на Донка Колева Георгиева от гр. Балчик, ул. Волга № 35, за присаждане на стволови клетки на внучката й Божидара Николаева Георгиева.