• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 116 Протокол 17 от 30.06.2008 г.

РЕШЕНИЕ 116: На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, чл. 29, ал. 1, т. 1 от 3акона за управление на отпадъците и във връзка с ИСПА проект EUROPEAID/117408/D/SVBG - Мерки за управление на отпадъците в региони Бургас, Провадия и Добрич, Общински съвет - Балчик приема „Актуализираната общинската програма за управление на отпадъците в община Балчик".