• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 2 Протокол 1 от 11.10.2016 г.

По първа точка от дневния ред: Избор на председател на общински съвет - Балчик.

РЕШЕНИЕ № 2: На основание чл. 21, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 24, ал. 1 от ЗМСМА, общински съвет - Балчик избира ИЛИЯН СТЕФАНОВ СТАНОЕВ за председател на общински съвет Балчик.